Caring Company
                                                              Caring Company

Wai Ji

【7.14 懷智新界區賣旗日】

本會將於2018年7月14日(星期六)上午7時至下午12時30分在新界區進行賣旗籌款,目的是為高齡智障人士服務籌募經費五十萬元,籌得善款將用作:

(1) 推行老齡化智障人士身體檢查及牙科服務計劃
(2) 推行智障人士老齡化相關服務
(3) 推行服務使用者的照顧者支援計劃

義工目標人數:2,500位,歡迎個人、企業、機構、學校參加!

捐款﹑賣旗義工 報名:
按此報名
按此捐款

熱線:2777 9039
電郵:flagday@wjcs.org.hk

「社會福利署署長已批准三間機構於2018年7月14日分別在港島區、九龍區及新界區賣旗,而基督教懷智服務處已獲於當日在新界區賣旗。」(公開籌款許可證編號:FD/R019/2018)


我希望成爲義工
繼續支持我們